1. Bendrosios nuostatos
  1.  Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.solarexplain.eu svetainėje.
  2. Svetainės lankytojas, darydamas
  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgiant į LR taikomus reikalavimus.
  4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis Taisyklių, kurios skelbiamos www.solarexplain.eu svetainėje. Jei Pirkėjas nori elgtis kitu būdu, nei numatyta taisyklėse, yra privaloma gauti išankstinį Pardavėjo sutikimą raštu.

 2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  1. Darydamas pirkimą svetainėje www.solarexplain.eu, pirkėjas privalo užpildyti savo asmens duomenis, kurie reikalingi užsakymui įvykdyti. Jie yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  2. Įvykdžius visus pirkimui atlikti reikalingus žingsnius, Pirkėjas gauna informaciją apie mokėjimo įvykdymą interneto naršyklėje ir nurodytu elektroniniu paštu. Šiuo momentu laikoma, kad Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaryta.
  3. Pirkėjo užsakymų informacija yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje numatyta tvarka.

 3. Apmokėjimas ir pristatymas
  1. Prekių ir paslaugų kainos nurodomos eurais, įskaitant mokesčius, jei tokie būtų taikomi pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.
  2. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš pasirinktų būdų: bankine kortele, elektronine bankininkyste arba pavedimu.
  3. Norint gauti sąskaitą-faktūrą, Pirkėjas turi susiekti su Pardavėju el. paštu info@solarexplain.eu.
  4. Užsakymas patvirtinamas, kai mokėjimas yra įskaitomas Pardavėjo bankinėje sąskaitoje.
  5. Pirkėjas gauna informacinį laišką nurodytu el. paštu su prisijungimais. Pirkėjo įsigytos prekės tampa prieinamos Pirkėjo asmeninėje paskyroje, www.solarexplain.eu svetainėje.
  6. Įsigyta medžiaga www.solarexplain.eu svetainėje yra rodoma ribotą laiką, kurį nustato Pardavėjas.    

 4. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes ir paslaugas laikydamasis šių Taisyklių.
  2. Pirkėjas, naudodamasis svetaine www.solarexplain.eu privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti LR teisės aktų.
  3. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus naudojantis prekėmis ar paslaugomis, tokiais kaip autorinės medžiagos platinimas, perfilmavimas, įrašymas, už kuriuos gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.  
  4. Pirkėjas atsako už savo paskyros prisijungimo duomenų saugojimą ir neperdavimą tretiesiems asmenims.
  5. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 5. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas turi vykdyti Pirkėjo užsakymus šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, jo asmens duomenis, ir tvarkyti juos tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir LR teisės aktų numatyta tvarka.
  3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir/arba būsimus užsakymus, jei Pirkėjas delsia sumokėti įmokos likutį už įsigytas prekes ar paslaugas, arba pažeidžia šių Taisyklių nuostatas.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių numatytos tvarkos.

 6. Sutarties nutraukimas, pinigų grąžinimas
  1. Pinigai už prekes ar paslaugas gali būti grąžinami per 14 darbo dienų, tik tuo atveju, jei Pirkėjas įrodo, jog prekės ar paslaugos neatitinka jų skelbiamo aprašymo. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to sutaria atskiru rašytiniu susitarimu.  
  2. Pirkėjui nebaigus užsakymo ir/ar neatlikus mokėjimo pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.

 7. Baigiamosios nuostatos

  1. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami geranoriškų derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.